PiS - rosyjscy Polacy

Tylko Polak wychowany w rosyjskiej kulturze i przesiąknięty sowiecką ideologią mógłby porównać Polskę do partii politycznej. Te słowa deprecjonujące i poniżające naszą Ojczyznę wypowiedział czołowy ideolog PiS –u A. Macierewicz, cytuje:   „Macie jedną partię polityczną, tą partią jest Polska, żadna inna” . Ten sam polityk stwierdził, że polskimi patriotami są tylko ci Polacy, którzy przynależą lub głosują na PiS, cytuje:  „To jest wielka zdobycz, że udało się zebrać społeczeństwie w jednym obozie” oraz „To jest wielka, wielka zdobycz Polaków, którzy zjednoczyli się w jednym bloku patriotycznym.”. Takich słów mógł użyć tylko ideowy wychowanek Putina i Lenina. Jak do tego doszło, że ludzie walczący o wolność i niepodległość Polski, dzisiaj mówią i działają tak jakby byli niewolnikami ideowymi rosyjskiej kultury? Kim oni są? Są wrogami Europy, dzięki której powstaliśmy jako naród i państwo. Są wrogami kultury europejskiej, którą Polska przez wieki współtworzyła.  

Polityka PiS –u jest sprzeczna z cała tradycją I Rzeczpospolitej. Ambicją przywódców tej partii jest stworzenie „nowego Polaka”, który byłby wierną kopią rosyjskiej kultury. Jak do tego doszło, że duża część narodu polskiego wyznaje światopogląd będący zaprzeczeniem wiary jej przodków? Jak do tego doszło, że naród, który współtworzył kulturę europejska i historię europejskiej cywilizacji staje się – na naszych oczach – wrogiem Europy czyli obiektywnym sojusznikiem swego największego wroga Rosji?

„Jestem człowiekiem z natury, a Francuzem z przypadku” napisał Montesquieu. Cała myśl europejska była rezultatem spotkania między uniwersalnym przesłaniem Sokratesa i rewolucją Chrystusa.  Cała myśl europejska zadawała pytanie – co to znaczy być człowiekiem? Kultura polska rozpięta  pomiędzy Soborem w Konstancji, który odbył się na początku XV wieku, a Konstytucją 3 Maja odzwierciedla i wzbogacała o nowe wątki ten chrześcijańsko – sokratejski uniwersalizm.  Paweł Włodkowic w obszernym – przedstawionym na Soborze w Konstancji - podwójnym traktacie: „O władzy papieża i cesarza w stosunku do niewiernych” sformułował rewolucyjną zasadę polityki chrześcijańskiej:

„Nie wolno niewiernym, także nie uznającym imperium rzymskiego, zabierać ich państw, posiadłości czy władzy, gdyż posiadają je bez grzechu i za sprawą Boga, który to stworzył bez różnicy dla człowieka...". Z tego względu poganie czy inni niewierni nie powinni być napastowani:  „napadanie niewiernych przez wiernych nie tylko wyklucza miłość bliźniego, ale także tego rodzaju niedozwolone przywłaszczanie sobie rzeczy cudzej mieści w sobie kradzież i rabunek. Bliźnimi bowiem naszymi są tak wierni, jak niewierni, bez różnicy... Nie jest dozwolone zmuszać niewiernych bronią lub uciskami do wiary chrześcijańskiej, ponieważ ten sposób jest z krzywdą bliźniego, a nie należy czynić rzeczy złych, aby wynikły dobre… Nowe i niesłychane to jest kaznodziejstwo, które chłostą wymusza wiarę. ".

To rewolucyjne, uniwersalne, przesłanie będące kwintesencją nauk Chrystusa  powstało pod piórem człowieka, którego naród od początków swego istnienia je praktykował – pokojowa misja św. Wojciech do Prus jest aktem założycielskim kultury polskiej oraz współtworzyła kulturę europejską o czym świadczy pielgrzymka Ottona III do grobu św. Wojciecha w roku 1000. Myśl Pawła z Włodkowic wyrosła także z refleksji nad Unią Polski z Litwą, nad powstaniem kraju w którym współżyły różne narody i różne religie. Feliks Konieczny w „Dziejach Polski za Jagiellonów” podsumował w następujący sposób Unie Polski i Litwy zawarta pod koniec XIV wieku :

 „Nasz naród  pierwszy doszedł do poczucia narodowego i pierwszy uznał i uszanował to w innych narodach. Jagiellonowie krocząc na czele społeczeństwa jako przodownicy i wykonawcy jego idei dziejowej, dokazali tego dziejowego cudu wobec Europy, że łączyli narody pod hasłem braterstwa, a nie podboju. Unia jest najwyższym objawem polskich dziejów i najpiękniejszym przykładem dla innych ludów europejskich”.

Dlatego możemy dziś mówić ,że Unia między Litwa i Polską jest korzeniem ideowym i instytucjonalnym Unii Europejskiej. Polska kultura jest uniwersalna, ponieważ odzwierciedla ona uniwersalizm chrześcijaństwa. Polska kultura jeszcze przed pamiętnymi słowami francuskiego filozofa – stwierdzała: „Jestem człowiekiem z natury, a obywatelem Rzeczpospolitej z przypadku”, obywatelem Rzeczpospolitej był Rusin, Litwin, Polak, Żyd, Tatar i właśnie dlatego słowa Pawła z Włodkowic brzmiały tak rewolucyjnie.

Były one antytezą kultury, która rodziła się w Moskwie, i która w 4 wieki później pytania Montesquieu odwróciła  - Rosyjscy pisarze i myśliciele nigdy nie zadawali pytania – „co to znaczy być człowiekiem” ich interesowało tylko jedno zagadnienie – „co to znaczy być Rosjaninem”. Dostojewski, Gogol odwracali stwierdzenie Montesquieu – pod ich piórem brzmiało ono: „Jestem Rosjaninem z natury, a człowiekiem z przypadku”.

 Co jest podstawą ich filozofii? Cierpienie – Rosjanie cierpią straszliwie i dlatego są  bardziej ludzcy od Francuzów, Anglików czy Niemców. To stopień cierpienia wyznacza człowieczeństwo człowieka. Im cierpienie jest większe tym bardziej jesteś człowiekiem. Rosjanie są zakochani we własnym cierpieniu.

Elektorat PiS – a przynajmniej jego znaczna część – także  jest  zakochany w cierpieniu Polski i Polaków. Martyrologia i przekleństwo pod adresem tych, którzy ośmielają się przypomnieć, że historia Polski to nie tylko „żołnierze wyklęci” i zsyłki, ale także Sobór w Konstancji, Konstytucja 3 Maja i wielkie zwycięstwa kultury polskiej tworzonej za pierwszej i drugiej emigracji. Kultura PiS ogranicza się tylko do apoteozy naszych narodowych cierpień. Jest ślepa i oślepia wyborców „rosyjską filozofią cierpienia”. Kultura PiS zaprzecza naszej kulturze,  jej twórcy twierdzą, że „Jestem Polakiem z natury, a człowiekiem z przypadku.”. Cierpienie. Krew. Nieszczęście. Parafrazując św. Augustyna, można o wyborcach PiS napisać: „My, Polska i nic więcej”.

„To w naszą krew jak w sztandar królewski ubrana

Naszych najświętszych przodków tajemnicza rana”

 Pisał Rymkiewicz „polski Tiutczew” w wierszu „Do Jarosława Kaczyńskiego”. Polska jest Chrystusem. Polska jest Bogiem. To unarodowienie religii przez PiS jest zgodne z ideologią szowinizmu rosyjskiego, najprecyzyjniej sformułowane przez Dostojewskiego w „Biesach”. Jeden z głównych bohaterów arcydzieła prozy światowej, Szatow, stwierdza:

  „Naród jest ciałem bożym. Każdy naród dopóty jest narodem, dopóki ma własnego wyłącznego Boga, a innych bogów odrzuca bez żadnego kompromisu, dopóki wierzy, że swoim Bogiem zwycięży i wyprze, ze świata obcych bogów /…/ lecz prawda jest jedna, a więc tylko jeden naród może mieć prawdziwego Boga, chociażby inne narody miały własnych wielkich bogów. Jedyny naród „bogonośca” to naród rosyjski.”.

 

 W 2006 r. nieżyjący już poseł PiS Artur Górski złożył na ręce marszałka Sejmu projektu uchwały ogłaszającej Chrystusa królem Polski. Poparło go 46 posłów. Wielokrotnie krytykowany projekt trafił ostatecznie do kosza. Ten projekt – pisany w duchu Szatowa -  jest dowodem do jakiego stopnia ideologia PiS – u przesiąknięta jest rosyjskim szowinizmem. Paweł Włodkowic i inni twórcy polskiej kultury przewracają się w grobach.

P.P.

 

 

Dodaj komentarz

Wypełnij ankiete

Czy uważasz, że ustawa "dezubekizacyjna" zgodna jest z zasadami demokratycznego państwa prawa?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Portal sila-lewicy.pl powstał z inicjatywy niezależnych dziennikarzy z myślą o propagowaniu w przestrzeni medialnej zjednoczenia polskiej lewicy w jedną partię. Uważamy, że tylko silna partia lewicowa powstała z połączenia SLD i Partii Razem (do której dołączą lewicowe czy ekologiczne stowarzyszenia) jest w stanie powstrzymać degradację cywilizacyjną i kulturową jakiej jesteśmy świadkiem pod rządami PiS-u. Likwidacja trójpodziału władzy, podporządkowanie sądów władzy wykonawczej, wzrost nastrojów nacjonalistycznych, a nawet rasistowskich są bezpośrednim efektem rządów PiS -u.

Z przyjemnością nawiążemy współpracę ze wszystkimi, którzy mogliby przyczynić się do tworzenia i popularyzacji serwisu.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.